Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 1/2

Let op bij het gebruik van een achtergestelde (intercompany-)vordering als steunvordering bij de faillissementsaanvraag - Annotatie bij Rechtbank Overijssel 30 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4626

mr. R. de Jong1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Faillissement van Vrijheid Apeldoorn

Op 4 juli 2019 vraagt Victoria Beheer B.V. (‘Victoria’) het faillissement aan van Vrijheid Apeldoorn B.V. (‘Vrijheid Apeldoorn’). Kennelijk is het verzoek een aantal weken aangehouden, want het wordt pas op 19 september 2019 behandeld in de raadkamer van de rechtbank, welke behandeling vervolgens op 16 oktober 2019 is voortgezet. Twee weken later, op 30 oktober 2019 verklaart de rechtbank Vrijheid Apeldoorn in staat van faillissement.

De rechtbank gaat in haar uitspraak uitgebreid in op de verweren van Vrijheid Apeldoorn. Een van die verweren is dat een intercompany-vordering niet als steunvordering kan worden gebruikt. Dat een intercompany-vordering als steunvordering kan worden gebruikt bij de faillissementsaanvraag staat echter wel vast. Desondanks heeft de Hoge Raad op die regel een nuance aangebracht door in zijn arrest van 27 juni 20082 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Faillissement van Vrijheid Apeldoorn

2. Verweren van de schuldenaar (Vrijheid Apeldoorn)

2.1. Een intercompany-vordering als steunvordering gebruiken

3. Beoordeling door de rechtbank

4. Belang voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. R. de Jong1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16125

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Faillissementsaanvraag, Intercompany vordering, Steunvordering

Verder in 2020 nr.1/2

 De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het moment van faillietverklaring reeds aanhangig zijn

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en ...

 De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de...

 Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissem...

 Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in possession ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In...