Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 3

Toestemming als enige grondslag voor het betalen met persoonsgegevens: een poging tot regulering van verdienmodellen via de AVG?

mr. I. van Wijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Eind 2019 is de consultatie gestart van de wet ter implementatie van de richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud.2 Voor een bespreking van de richtlijn digitale inhoud verwijs ik naar mijn artikel eerder in dit tijdschrift.3 Er is veel kritiek op de (concept)richtlijn: de (concept)richtlijn zou de AVG ondermijnen door het betalen met persoonsgegevens tot iets normaals te maken.4 De Nederlandse wetgever lijkt daar meer tegen te willen doen dan de Europese wetgever heeft gedaan. Maar heeft dat eigenlijk wel zin?

Betalen met persoonsgegevens

De richtlijn digitale inhoud is van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten als de consument daarvoor als tegenprestatie een prijs betaalt of persoonsgegevens verstrekt. Als de consument betaalt met persoonsgegevens is de vraag op basis van welke grondslag de handelaar, de aanbieder van de digitale inhoud of digitale diensten, de betreffende persoons...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I. van Wijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16163

Verder in 2020 nr.3

 Een nieuw online normaal

Twintig jaar geleden startte Mitch Maddox, ook bekend als ‘DotComGuy’, een experiment: hij zou een jaar in zijn huis blijven en alles wat hij nodig had online bestellen. In die tijd sto...

 Toestemming als enige grondslag voor het betalen met persoonsgegevens: een poging tot regulering van verdienmodellen via de AVG?

Eind 2019 is de consultatie gestart van de wet ter implementatie van de richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud.[2] Voor een bespreking van de richtlijn digitale inhoud ve...

 De Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud toegelicht

In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet die voortvloeien uit (het voorontwerp van) de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud en wordt in...

 Corona-app; droog zand of natte droom? - In crisis situaties grijpen de overheden naar online burger data, maar de overheid heeft een tendentieuze track record in tracing

Stel, de burger krijgt de keuze: vrijheid van beweging (door een verplichte app op je telefoon te installeren die jou volgt) versus behoud van privacy (en thuis moeten blijven). Een duivels dile...