Tijdschrift voor Internetrecht

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Een nieuw online normaal

mr. I.S. Feenstra1

Twintig jaar geleden startte Mitch Maddox, ook bekend als ‘DotComGuy’, een experiment: hij zou een jaar in zijn huis blijven en alles wat hij nodig had online bestellen. In die tijd stond e-commerce nog in de kinderschoenen. Hij liet zich 24/7 volgen via een livestream; het was immers heel bijzonder dat iemand alles wat hij nodig had via internet zou bestellen. Amazon bestond pas vijf jaar en was niet de breed gesorteerde online retailer en mediaspeler die het nu is, en de eerste online pizza werd pas zes jaar eerder door Pizza Hut verkocht.[2] Het experiment slaagde; DotComG... ...lees meer

Artikel

Toestemming als enige grondslag voor het betalen met persoonsgegevens: een po...

mr. I. van Wijk1

Eind 2019 is de consultatie gestart van de wet ter implementatie van de richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud.[2] Voor een bespreking van de richtlijn digitale inhoud verwijs ik naar mijn artikel eerder in dit tijdschrift.[3] Er is veel kritiek op de (concept)richtlijn: de (concept)richtlijn zou de AVG ondermijnen door het betalen met persoonsgegevens tot iets normaals te maken.[4] De Nederlandse wetgever lijkt daar meer tegen te willen doen dan de Europese wetgever heeft gedaan. Maar heeft dat eigenlijk wel zin?Betalen met persoonsgegevens abonneren of dit artikel kopen.

De Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud ...

mw. mr. L.E. den Butter1

In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet die voortvloeien uit (het voorontwerp van) de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud en wordt ingegaan op de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor de praktijk. Ook wordt een korte toelichting gegeven op de twee richtlijnen die met deze Implementatiewet worden geïmplementeerd, de Richtlijn levering van digitale inhoud en digitale diensten en de Richtlijn verkoop van goederen. abonneren of dit artikel kopen.

Corona-app; droog zand of natte droom? - In crisis situaties grijpen de overh...

mr. dr. ir. J.L.F.W. van Kokswijk1

Stel, de burger krijgt de keuze: vrijheid van beweging (door een verplichte app op je telefoon te installeren die jou volgt) versus behoud van privacy (en thuis moeten blijven). Een duivels dilemma, hoewel de nonchalance van veel app-gebruikers de facto ervoor zal zorgen dat die afwijzing niet (bewust) wordt gemaakt. Waarom een app? Test, trace and isolate, preekt de WHO-directeur.[2] Trace or isolate, maant onze corona-minister.[3] De Nederlandse strategie zal een tienvoudig dodental en mega staatsschuld tot gevolg hebben.[4] Volgens het European Journalism Observatory hebben we te make... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Hof Den Bosch 24 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:226

mr. P. Polter1

In deze bestuursrechtelijke procedure buigt het hof Den Bosch zich onder meer over de vraag of een besluit van een gemeente op de juiste wijze is bekendgemaakt als de bekendmaking ervan op een bepaald moment niet meer online te raadplegen is.[2] Volgens de belanghebbende in de procedure, een woningbouwstichting, was een besluit over rioolheffing door de gemeente niet op de juiste wijze bekendgemaakt, omdat de publicatie van het besluit na de uitgifte niet in het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar bleef.[3] Het besluit zelf bleef overigens wel raadpl... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. P. Polter

NLVoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personenOp 25 maart 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen gepubliceerd. Dit wetsvoorstel wijzigt het huidige systeem voor telemarketing (het telefonisch ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt

ACM: webwinkel Grandado informeert fout over levertijden van Chinese productenOp de website van Grandado.com kun je elektronica, gadgets en gereedschap kopen. Grandado.com heeft geen voorraden in Nederland, maar laat de gekochte producten uit China komen. De gemiddelde levertijd is 5-6 weken. Op haar site informeerde Grandado.com de consument echter dat de gemiddelde levertijd 2-3 weken bedroeg. Nadat de Autoriteit Consument & Markt haar op de vingers tikte, heeft Granado.com dit aangepast en informeert zij consumenten nu wel eerlijk over de levertijden.https://www.acm.nl... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij 71. Rechtbank Midden-Nederland 4 februari 2020 (‘Ik ben zo geil’), ECLI:NL:RBMNE:2020:367 Strafrecht, kinderporno, smaad, identiteitsfraude, app, vals account, krenkend, eer en goede naam, art. 240b Sr, art. 261 Sr Verdachte heeft zich gedurende tien maanden via internet bezig gehouden met, zoals verdachte zelf heeft verklaard, de ruilhandel in kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan smaad door een ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS