Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 3

Annotatie - Hof Den Bosch 24 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:226

mr. P. Polter1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bestuursrechtelijke procedure buigt het hof Den Bosch zich onder meer over de vraag of een besluit van een gemeente op de juiste wijze is bekendgemaakt als de bekendmaking ervan op een bepaald moment niet meer online te raadplegen is.2 Volgens de belanghebbende in de procedure, een woningbouwstichting, was een besluit over rioolheffing door de gemeente niet op de juiste wijze bekendgemaakt, omdat de publicatie van het besluit na de uitgifte niet in het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar bleef.3 Het besluit zelf bleef overigens wel raadpleegbaar via www.overheid.nl. Op zich geen vreemde redenering van de belanghebbende gezien de tekst van art. 139 lid 3 Gemeentewet, waarin met zoveel woorden staat:

‘Het gemeenteblad kan elektronisch worden uitgegeven. Na de uitgifte blijft het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmog...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P. Polter1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2020:226
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16166

Verder in 2020 nr.3

 Een nieuw online normaal

Twintig jaar geleden startte Mitch Maddox, ook bekend als ‘DotComGuy’, een experiment: hij zou een jaar in zijn huis blijven en alles wat hij nodig had online bestellen. In die tijd sto...

 Toestemming als enige grondslag voor het betalen met persoonsgegevens: een poging tot regulering van verdienmodellen via de AVG?

Eind 2019 is de consultatie gestart van de wet ter implementatie van de richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud.[2] Voor een bespreking van de richtlijn digitale inhoud ve...

 De Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud toegelicht

In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet die voortvloeien uit (het voorontwerp van) de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud en wordt in...

 Corona-app; droog zand of natte droom? - In crisis situaties grijpen de overheden naar online burger data, maar de overheid heeft een tendentieuze track record in tracing

Stel, de burger krijgt de keuze: vrijheid van beweging (door een verplichte app op je telefoon te installeren die jou volgt) versus behoud van privacy (en thuis moeten blijven). Een duivels dile...