Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 6

Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

mr. ing. J. Heinen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinrichtingsproject in afzonderlijke artikelen worden behandeld. In 2017 kwam het inrichtingsplan aan de orde en in 2018 het ruilplan. Thans is de financiële afwikkeling via de zogenaamde ‘lijst der geldelijke regelingen’ aan de beurt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Financiële afwikkeling van een herverkaveling

2.1. Doel en samenstelling van de LGR

2.2. Wettelijk stelsel

2.3. Nadere regels

2.4. Basiskosten

2.5. Correctiefactor

2.6. Verrekenposten

2.7. Verdeling basiskosten

3. Procesrecht

3.1. Behandeling door de rechter

3.2. Pro forma beroep?

3.3. Inhoud verzoekschrift

3.4. Aanvullend verzoekschrift

3.5. Onderdelenfuik

3.6. Ontvankelijkheid

3.7. Eindbeschikking

4. Moment van opstellen en peildatum LGR

5. Verdeling basiskosten

5.1. Nutsfactoren

5.2. Verkaveling

5.3. Ontsluiting

6. Verrekenposten

6.1. Twee categorieën

6.2. Verrekeningen tussen de oude en de nieuwe eigenaar

6.3. Andere verrekeningen voor de betrokken eigenaren

7. Proceskosten en kosten juridische en deskundige bijstand LGR

7.1. Zienswijzefase

7.2. Beroepsfase

8. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ing. J. Heinen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16171

Verder in 2020 nr.6

 SARS-CoV-2 bij nertsen

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onde...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinr...

 Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mo...

 Onvoorziene omstandigheden

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in...