Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 6

Onvoorziene omstandigheden

mr. dr. P.S. Bakker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in vrijheid zijn wilsverklaring strekkende tot contractuele gebondenheid heeft afgelegd, mag worden geëist dat het zich verantwoordelijk weet voor zijn handelwijze en gebondenheid aan het overeengekomene aanvaardt: ‘een man een man, een woord een woord’.[3] Niettemin wordt in onze rechtsorde eveneens onderkend dat er grenzen zijn aan de contractuele gebondenheid en dat soms als gevolg van onvoorziene omstandigheden de prestatieplicht van een der contractspartijen zo zwaar gaat drukken, dat rechterlijke aanpassing dan wel beëindiging van ‘zijn’ contract redelijkerwijs geboden is. Voor zulke gevallen is art. 6:258 BW geschreven. Dit wetsartikel staat in deze bijdrage centraal.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1.1. Introductie

1.2. Leeswijzer

2. De regeling van art. 6:258 BW

2.1. De elementen van art. 6:258 BW

2.2. De rechterlijke wijzigings- en ontbindingsbevoegdheid

3. Verhouding tussen art. 6:258 en art. 6:248 BW

3.1. Inleiding

3.2. De parlementaire geschiedenis

3.3. De opvatting van Hijma

3.4. Het arrest VvE/CSM (HR 25 juni 1999, ECLI:NL:PHR:1999:AD3069, NJ 1999/602)

3.5. De opvattingen van Abas en Hartkamp

3.6. Eigen opvatting

4. Toepassing in rechte

4.1. Stelplicht en bewijslast

4.2. Ambtshalve toepassing en de grenzen van de rechtsstrijd

4.3. De regeling van art. 6:258 BW in de rechtspraak

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. P.S. Bakker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16173

Verder in 2020 nr.6

 SARS-CoV-2 bij nertsen

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onde...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinr...

 Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mo...

 Onvoorziene omstandigheden

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in...