Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 6

Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

mr. drs. Liesbeth van Leijen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mobiliteit aan toevoegen. Veel van deze agendapunten hebben met grond te maken. Als men die grond voor een bepaald doel wil aanwenden voor die toekomst, dan moet die grond daarvoor ook beschikbaar zijn. Als grond door verjaring niet meer beschikbaar is voor de eigenaar (zeker als dat de overheid is), is er een probleem.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het nut van verjaring: rechtszekerheid verschaffen[1]

2. De wettelijke regeling van verjaring

2.1. Uiterlijk waarneembare feiten

3. Misverstand 1: ‘dat komt bij ons niet voor…’

4. Misverstand 2: ‘Hekken, hagen, sloten en dergelijke, geven de kadastrale grens aan.’

5. Misverstand 3: ‘Je kunt toch alle informatie gewoon opzoeken in het Kadaster?’

6. Misverstand 4: ‘Een beroep doen op verjaring is goedkoper dan die grond aan te kopen, te pachten, te huren of zoiets’

7. Misverstand 5: ‘Ach, verjaring is niet zo erg, want dan eisen we wel schadevergoeding’

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. Liesbeth van Leijen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16172

Verder in 2020 nr.6

 SARS-CoV-2 bij nertsen

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onde...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinr...

 Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mo...

 Onvoorziene omstandigheden

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in...