Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 6

Pacht - Hoge Raad, 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1782 (X/Torcksveen) (TvAR 2020/8027)

B. Nijman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff; conclusie mr. A-G Wesseling-van Gent)

Met noot B. Nijman

Pachtovereenkomst.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:312; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 353 lid 1; Wet Ruimtelijke Ordening, art. 81 lid 1]

Beëindiging pachtovereenkomst door verpachter. Geen bedrijfsmatige exploitatie van een agrarische onderneming; Vordering tot schadevergoeding in reconventie voor het eerst ingesteld in hoger beroep.

Arrest

In de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

EISER tot cassatie,

hierna: [eiser] ,

advocaat: mr. A.H.H. Conradi-Vermeulen,

tegen

TORCKSVEEN VERWOLDE B.V.,

gevestigd te Laren, gemeente Lochem,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: Torcksveen,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtovereenkomst.

1. Procesverloop

2 Beoordeling van het middel

3 Beslissing

Conclusie

1. Feiten1 en procesverloop2

2 Bespreking van het cassatiemiddel

3 Conclusie

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2019:1782
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16177

Verder in 2020 nr.6

 SARS-CoV-2 bij nertsen

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onde...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinr...

 Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mo...

 Onvoorziene omstandigheden

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in...