Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 6

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (De Staat/X) (TvAR 2020/8030)

W.J.E. Van der Werf

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. C.E. du Perron, M.J. Kroeze en F.J.P. Lock)

Met noot W.J.E. Van der Werf

Agrarische erfpacht en heruitgifte

[Algemene wet bestuursrecht, art. 4:84; Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1]

Agrarische erfpacht en heruitgifte; vertrouwensbeginsel; kortingen op canon tijdens oorspronkelijke erfpachtperiode wegens afwijkende perceelvorm en excentrische ligging van de bedrijfsgebouwen. Had de Staat bij heruitgifte weer korting moeten toepassen? Slagende motiveringsklachten.

BESCHIKKING

In de zaak van

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf),

zetelende te 's-Gravenhage,

EISERES tot cassatie,

hierna: de Staat,

advocaat: M.E.M.G. Peletier,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

hierna: [verweerder],

advocaat: F.I. van Dorsser.

1 Pr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Agrarische erfpacht en heruitgifte

1 Procesverloop

2 Uitgangspunten en feiten

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
W.J.E. Van der Werf
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:719
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16180

Verder in 2020 nr.6

 SARS-CoV-2 bij nertsen

Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek bij verschillende nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. Er werd direct onde...

 Overzicht landinrichtings´╗┐jurisprudentie 2007-2020: de lijst der geldelijke regelingen

Dit artikel is het derde in een reeks van in dit tijdschrift verschenen artikelen over landinrichtingsjurisprudentie. De reeks is zo opgezet dat de verschillende procedurestappen van een landinr...

 Verjaring van grond: de vijf grootste misverstanden in de praktijk

Onlangs las ik op Internet een agenda voor de toekomst. Het ging over een oplossing voor het stikstofprobleem, woningbouw, energietransitie en een nieuw welvaartsconcept. Ik wil daar zelf nog mo...

 Onvoorziene omstandigheden

Pacta sunt servanda: gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden.[2] Dit adagium dat in het Nederlandse rechtsdenken stevig verankerd is, gaat uit van de gedachte dat van het individu, dat in...