Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

mr. M.E. Hinskens-van Neck en drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zijn aan dergelijke concepten voor zowel de eigenaar/belegger als de gebruiker. De komende periode zullen ook de gevolgen van de uitbraak van het (Corona) Covid-19 virus op de vastgoedmarkt zichtbaar worden. Deze zullen ook hun weerslag hebben op de flexibele kantoorconcepten. Dit artikel beschrijft de opkomst en ontwikkeling van de diverse flexibele kantoorconcepten en de daarmee gepaard gaande potentiële risico’s bezien vanuit de beide perspectieven, gaat in op de juridische kwalificatie van de overeenkomsten die betrokken partijen sluiten en geeft vervolgens een overzicht van opties en aandachtpunten om die risico’s (waar mogelijk) te beperken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Definitie

2. Opkomst concepten

3. Contractvormen

4. Type concepten

4.1. Reguliere business centers

4.2. ‘Serviced offices’

4.3. Co-working kantoren

4.4. Incubators

5. Kwalificatie overeenkomsten

5.1. Belang kwalificatie

5.2. Criteria huur

5.3. Bepaalbaarheid in het huurrecht

5.4. Tussenconclusie

6. Risico’s flexibele kantoorconcepten

7. Mitigeren risico’s

7.1. Garanties

7.2. Exploitatieverplichting

7.3. Pandrecht

7.4. Step in-right eindgebruiker - verhuurder

7.5. Overig

8. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.E. Hinskens-van Neck en drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16183

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...