Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

mr. M. van Schie1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een huurovereenkomst kan door de verhuurder alleen op één van de wettelijke opzeggingsgronden ex art. 7:296 BW worden opgezegd. Ook moeten er opzeggingsformaliteiten in achtgenomen worden. Bovendien zal een gang naar de rechter moeten worden gemaakt als de huurder niet instemt met de opzegging. De huurovereenkomst blijft immers van rechtswege van kracht tot dat de rechter onherroepelijk heeft beslist op de beëindigingsvordering van de verhuurder (art. 7:295 BW).

Als een verhuurder de bedrijfsruimte slechts tijdelijk wil verhuren en er zeker van wil zijn dat hij de bedrijfsruimte daadwerkelijk tot zijn beschikking krijgt bij het einde van de huurovereenkomst, dan kan dat niet binnen het systeem van vijf plus vijf jaar.

Ook een huurder kan redenen hebben om een 290-bedr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Art. 7:301 BW: huurovereenkomst voor twee jaar of korter

3. De valkuil van lid 2: van rechtswege van verlenging tot vijf jaar

4. Geen verlenging van rechtswege tot vijf jaar

5. Huurder komt onder omstandigheden geen beroep op huurbescherming toe bij gebruik langer dan twee jaar

5.1. Kantonrechter Utrecht 19 oktober 2018

5.2. Hof Amsterdam 25 oktober 2016

5.3. Hof Den Haag 12 maart 2019

5.4. Kantonrechter Utrecht 13 mei 2019

6. De beëindigings-/vaststellingsovereenkomst

7. Tijdelijke huurovereenkomst langer dan twee jaar, maar korter dan vijf jaar, wat te doen?

8. De tijdelijke verhuur van 230a-ruimte

9. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. van Schie1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16184

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...