Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

Hof Amsterdam , 17 december 2019 , ECLI:NL:GHAMS:2019:4499 Auto- en Motorrijschool Proficiat V.O.F. (TvHB 2020/9)

G.J.J. Nijsten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van G.J.J. Nijsten

Samenvatting

Boete, art. 18.2 AB ROZ, ingelopen huurachterstand, ontbinding, ontruiming, schadevergoeding, gederfde huur, incassokosten, buitengerechtelijke kosten conform BIK-staffel

De huurder van bedrijfsruimte heeft in een korte periode vele malen te laat betaald. Deze herhaalde wanprestatie rechtvaardigt volgens het hof (ondanks het feit dat de ontstane huurachterstand is ingelopen) ontbinding en ontruiming. Het hof acht de vordering tot vergoeding van gederfde huurpenningen eveneens toewijsbaar, maar wel beperkt tot de periode waarin het gehuurde niet aan een derde wordt verhuurd. Naar aanleiding van het beroep van de verhuurder op art. 17.1 van de algemene ROZ-bepalingen, overweegt het hof dat er, naast de buitengerechtelijke kosten volgens de BIK-staffel en de proceskosten, geen plaats is voor een separate vergoeding van kosten die met incassowerkzaamheden en het procederen tegen de huurder gemoeid zijn. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Boete, art. 18.2 AB ROZ, ingelopen huurachterstand, ontbinding, ontruiming, schadevergoeding, gederfde huur, incassokosten, buitengerechtelijke kosten conform BIK-staffel

1 Het geding in hoger beroep

2 Feiten

3 Beoordeling

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
G.J.J. Nijsten
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2019:4499
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16185

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...