Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

Hof Amsterdam, 17 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:865 Hoger beroep van Rechtbank 6281679\CV EXPL 17-6529 (TvHB 2020/10)

E.D. den Engelsman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van E.D. den Engelsman

Samenvatting

Ontruiming, kort geding, doorbetaling huur, opschorting, onverschuldigde betaling, naar maatstaven van redelijkheid & billijkheid onaanvaardbaar

De verhuurder heeft het gehuurde doen ontruimen nadat de verhuurder een kortgedingvonnis tot ontruiming had verkregen. De huurovereenkomst is ongeveer een jaar na de ontruiming geëindigd. De verhuurder heeft de huurpenningen over de periode na de ontruiming tot het moment dat de huurovereenkomst is geëindigd, geïncasseerd. Dit betreft ruim € 25.000,-. De huurder vordert dit bedrag in de onderhavige procedure terug van de verhuurder, primair als schadevergoeding en subsidiair uit hoofde van onverschuldigde betaling. Het hof overweegt dat de ontruiming de huurovereenkomst niet doet eindigen. De ontzegging van het gebruik werd gelegitimeerd door het kortgedingvonnis. Het beroep van de verhuurder tot betaling van de huur tot het eind van de huurovereenkomst ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Ontruiming, kort geding, doorbetaling huur, opschorting, onverschuldigde betaling, naar maatstaven van redelijkheid & billijkheid onaanvaardbaar

Gerechtshof

2 Feiten

3 Beoordeling

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.D. den Engelsman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2020:865
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16186

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...