Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

Hof Arnhem-Leeuwarden, 11 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1164 Hoger beroep van Rechtbank 6281679\CV EXPL 17-6529 (TvHB 2020/11)

V.G.J. Boumans

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van V.G.J. Boumans

Samenvatting

Onderverhuur, contractsovername, cessie

De huurder laat een huurachterstand ontstaan. Vanwege de betalingsproblemen van de huurder wordt het gehuurde onderverhuurd. De vordering van de huurder, tevens onderverhuurder, op de onderhuurder wordt gecedeerd aan de verhuurder. De onderhuurder betaalt vanaf dat moment de huur rechtstreeks aan de verhuurder. Ook de onderhuurder laat op een gegeven moment de huur aan de verhuurder onbetaald. De verhuurder vordert de volledige huurachterstand van de huurder. De huurder betoogt allereerst dat de verhuurder als gevolg van de cessie geen vordering meer heeft op de huurder en beroept zich daarnaast op verrekening met een niet-terugbetaalde waarborgsom van de vorige huurder (een partij gelieerd aan de huidige huurder). Het hof oordeelt dat met cessie enkel een vorderingsrecht wordt overgedragen. De cessie laat de oorspronkelijke verplichtingen van de huurder jegens...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Onderverhuur, contractsovername, cessie

Gerechtshof

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

5 De slotsom

6 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
V.G.J. Boumans
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:1164
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16187

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...