Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem , 10 maart 2020 , ECLI:NL:GHARL:2020:2131 Hoger beroep van Rechtbank 6281679\CV EXPL 17-6529 (TvHB 2020/12)

A.J. Le Grand

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van A.J. Le Grand

Samenvatting

Gebrekenregeling, huurprijsvermindering, geluidsisolatie

De betreffende gehuurde bedrijfsruimte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als ‘cafébedrijf’. B&W stellen maximale geluidsniveaus vast voor het café. In de onderhavige procedure stellen de huurders dat de geluidsisolatie van het gehuurde zo slecht is dat dit kwalificeert als een gebrek in de zin van art. 7:204 BW. Zij vorderen (hoofdzakelijk) akoestische aanpassingen aan het gehuurde en huurprijsvermindering. Het hof oordeelt dat er inderdaad sprake is van een gebrek aan het gehuurde. Op grond van de huurovereenkomst mochten de huurders verwachten dat zij een café konden exploiteren met een normaal, gemiddeld geluidsniveau in het café en dat zij gedurende de nachtperiode niet wezenlijk zouden worden beperkt door geluidsvoorschriften. De verhuurder wordt veroordeeld tot het aanbrengen van akoestische aanpassingen aan het gehuurde, op str...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Gebrekenregeling, huurprijsvermindering, geluidsisolatie

Gerechtshof

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4 Slotsom

5 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A.J. Le Grand
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:2131
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16188

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...