Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot1

Hoge Raad

40. Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2020:264 (art. 81 lid 1 RO, dringend eigen gebruik, renovatie) (mr. E.H.H. Schelhaas)

Het gehuurde betreft een in Amsterdam gelegen Rijksmonument, bestaande uit een café-restaurant op de begane grond met bovenwoningen. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd op grond van dringend eigen gebruik, bestaande uit een renovatie die zonder huurbeëindiging niet mogelijk is. De kantonrechter wees de vordering tot het vaststellen van de datum waarop de huurovereenkomst eindigt af. De kantonrechter overwoog dat niet kon worden geconcludeerd dat de huurovereenkomst diende te worden beëindigd, zodat geen sprake was van dringend eigen gebruik. Het hof wees de vordering van de verhuurder echter bij tussenarrest van 20 november 2018 toe. Het hof overwoog hiertoe, in het eerdere tussenarrest ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

Gerechtshof

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16189

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...