Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 3

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overheidsmaatregelen Covid-192

Een van de overheidsmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen is De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van
€ 4.000,- zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen. Per 30 maart 2020 is deze maatregel uitbreid en kunnen ook andere groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers, gebruik maken van deze noodmaatregel.

Een andere overheidsmaatregel die het kabinet heeft getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen is de corona-module in de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C). Met de GO-C module kunnen banken een krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Overheidsmaatregelen Covid-19[2]

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16190

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De ...

 De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgeva...

 De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zij...

 De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een ...