Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 3

NOW-perikelen in faillissement

mr. R. Wijn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen vanwege de verstrekkende maatregelen die van overheidswege noodzakelijk bleken ter beteugeling van het Covid-19 coronavirus. De regeling is, kort gezegd, samen met een aantal andere regelingen bedoeld om werkgevers in staat te stellen om het hoofd boven water te houden, ondanks de verstrekkende maatregelen die van overheidswege zijn genomen om het virus onder controle te krijgen.

Het betreft een in allerijl door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in elkaar gezette regeling, waarbij vanzelfsprekend niet in alle situaties is voorzien en vele nuanceringen ontbreken. Ondanks de goede bedoelingen van het kabinet, is helder dat de regeling lang niet voor alle werkgevers uitkomst biedt of dat faillissementen hiermee kunnen worden voorkomen. Curatoren zullen zeker te make...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De NOW-regeling

2. Subsidie besteed vóór faillissement

2.1. Taak curator om UWV te informeren?

2.2. Niet aan loon besteed

2.3. Bestuurdersaansprakelijkheid?

3. Subsidie niet besteed vóór faillissement

3.1. Pandrecht

3.2. Gelden vallen in de boedel

3.3. Rang vordering

3.4. NOW-boete (als boedelschuld) verschuldigd?

4. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Wijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16217

Verder in 2020 nr.3

 De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de...

 De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol z...

 De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandighede...

 NOW-perikelen in faillissement

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen ...