Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 3

De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

mr. A. Gras en mr. K. van Overloop1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport. Ook werd de literatuur besproken en de relevante rechtspraak en kwamen zij in 2017 tot de conclusie dat het erop leek dat het ‘wapen’ van art. 2:216 lid 2 BW niet erg vaak ter hand werd genomen en dat curatoren zich eerder zouden beroepen op de faillissementspauliana. Thans zijn er drie jaren verstreken en is het interessant om te bezien of er sprake is van nieuwe jurisprudentie. In dit artikel wordt eerst ter opfrissing van het geheugen – kort – de regeling van art. 2:216 lid 2 BW besproken. Daarna zal de laatste rechtspraak worden behandeld. Afsluitend komen de auteurs weer met enige conclusies.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De uitkeringstest opnieuw getoetst

2. De uitkeringstest ex art. 2:216 lid 2 BW

3. De notitie van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport

4. De Rechtspraak tot (juli) 2017

5. De rechtspraak van 2017 tot 2020

6. Weinig nieuws onder de zon

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Gras en mr. K. van Overloop1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16220

Verder in 2020 nr.3

 De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de...

 De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol z...

 De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandighede...

 NOW-perikelen in faillissement

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen ...