Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 3

De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

mr. K.M. Sixma en mr. J. Opstroom1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandigheden vereist. Daarbij moet met name gedacht worden aan samenspanning met de betaalde schuldeiser of een persoonlijke belang van de bestuurder. Voor de vaststelling dat het faillissement onafwendbaar is, is het enkele feit dat het faillissement reeds was aangevraagd door de bestuurder niet voldoende.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Onderwerpen van deze bijdrage [1]

2. Selectieve betalingen – huidig juridisch kader

2.1. Reconstructie en aansprakelijkheid

2.2. Wat volgt reeds duidelijk uit de jurisprudentie van de Hoge Raad?

3. HR Ingwersen q.q./Kromme Leek; bespreking feitelijke instanties en arrest

3.1. Inleidend

3.2. Casuspositie

3.3. Eerste aanleg: over paulianeuze en ontoelaatbare selectieve betaling aan gelieerde partij

3.4. Hoger beroep over ontoelaatbare selectieve betaling aan derde

3.5. Cassatie; over norm en stelplicht bij selectieve betaling aan ‘gewone’ schuldeiser

4. Enkele nadere beschouwingen naar aanleiding van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

4.1. Het onafwendbare faillissement

4.2. Nieuwe normstelling

4.3. Welke maatstaf geldt indien de onderneming al is geliquideerd?

5. Samenvatting en conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M. Sixma en mr. J. Opstroom1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16216

Verder in 2020 nr.3

 De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de...

 De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol z...

 De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandighede...

 NOW-perikelen in faillissement

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen ...