Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 3

Help, een boedeloverschot: wie vereffent het surplus? - Annotatie bij HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801

mr. M.C. van Genugten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het hier besproken arrest geeft de Hoge Raad meer duidelijkheid over de taak van de curator in het geval er voldoende middelen in de boedel aanwezig zijn om alle geverifieerde schuldeisers te voldoen. De vraag is of de curator in dat geval zijn beheers- en vereffeningstaak ex art. 68 Fw mag blijven uitoefenen ten behoeve van niet-verifieerbare schuldeisers (bijvoorbeeld in het kader van rentevorderingen) of aandeelhouders die recht hebben op een eventueel boedeloverschot. Alhoewel een situatie waarbij de boedel voldoende bevat om alle geverifieerde schuldeisers te voldoen zeldzaam is, is deze vraag toch vaker onderwerp van discussie.

Een recent voorbeeld van een geval waarin discussie over de taakopvatting van de curator speelt is het faillissement van het Slotervaart ziekenhuis. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat met het vooruitzicht op een 100%-uitkering aan schuldeisers de curator geen rechtmatigheidsonderzoek meer behoefde te verrichten.2 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De casus en de uitspraak van de rechtbank.

3. De conclusie van de A-G

4. De uitspraak van de Hoge Raad

4.1. Ontvankelijkheid ondanks faillietverklaring

4.2. De taak van de curator wordt beëindigd bij het bereiken van het doel van het faillissement

5. Benoeming curator als vereffenaar bij voorbaat? (Rechtbank Den Haag, 26 maart 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2755))

6. In hoeverre moet de curator tijdens het faillissement rekening houden met belangen van derden bij een surplus?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.C. van Genugten1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:801
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16218

Verder in 2020 nr.3

 De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de...

 De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol z...

 De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandighede...

 NOW-perikelen in faillissement

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen ...