Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 3

Overzicht rechtspraak april en mei 2020

mr. J. Wind

Rechtbank Midden-Nederland 8 april 2020,
ECLI:NL:RBMNE:2020:1362

Aan X BV is (voorlopige) surseance van betaling verleend. Tijdens de verificatievergadering, waarin ook over een (op 24 februari 2020 ter griffie gedeponeerd) (ontwerp)akkoord werd gestemd zijn 12 crediteuren verschenen. Vóór het akkoord hebben 8 crediteuren gestemd (afgerond 57% van de totale schuldenlast). De 4 overige crediteuren hebben tegen het akkoord gestemd. De rechter-commissaris heeft toen geconstateerd dat het akkoord was aangenomen.

Het akkoord houdt in dat de concurrente crediteuren (ten minste) 1,03% van hun openstaande vordering zouden ontvangen tegen finale kwijting, terwijl de preferente crediteuren (ten minste) 2,063% van hun openstaande vordering zouden ontvangen tegen finale kwijting.

Eén van de 8 crediteuren die vóór het akkoord heeft gestemd is mr. Setz qq met een vordering van EUR 225K. Ter zake van die vordering is in juli 2019 door X...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbank Midden-Nederland 8 april 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1362

Rechtbank Overijssel 8 april 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1557

Rechtbank Den Haag 14 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3416

Rechtbank Midden-Nederland 17 april 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1529

Rechtbank Rotterdam 28 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3835

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3732

Rechtbank Rotterdam 14 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4549

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4045

Rechtbank Noord-Nederland27 mei 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1990

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16221

Verder in 2020 nr.3

 De uitkeringstest nogmaals getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicatie werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de...

 De curator anno 2020: tegen wil en dank een bijzonder soort opsporende burger

In het jaar 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.[2] Het verbeteren van de informatiepositie van de curator en het versterken van zijn fraudesignalerende rol z...

 De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandighede...

 NOW-perikelen in faillissement

Met ingang van 17 maart 2020 is de tijdelijke ministeriële Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, van toepassing. De regeling is in het leven geroepen ...