Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 9

Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

mr. ing. J. Heinen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsblok – het blok is het gebied waar de herverkaveling plaatsvindt – veel minder. Zo ervoer de eigenaar van het buiten de herverkaveling gelegen heersende erf dat als gevolg van een herverkaveling de erfdienstbaarheid (recht van weg) waarmee het dienende erf was belast, was komen te vervallen. De zaak speelde voor het Hof Arnhem-Leeuwarden en bevat enkele interessante aspecten die ik in deze bijdrage zal toelichten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het geschil

2. De erfdienstbaarheid

3. De grieven

4. Erfdienstbaarheid vervallen?

5. Titelzuivering

6. Herstel van erfdienstbaarheid?

7. Erfdienstbaarheid door verjaring?

8. Buurweg?

9. Buurwegen en herverkaveling

10. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ing. J. Heinen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16313

Verder in 2020 nr.9

 We modderen voort

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de p...

 Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsbl...

 Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogpli...

 Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedr...