Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 9

Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

mr. P. Stehouwer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedrijfsopvolging, onderwerpen die vooral voor de agrarische adviespraktijk interessant zijn. Accountants en (met name) advocaten krijgen echter ook met een zekere regelmaat te maken met maatschappen, waarvan de maten niet langer door één deur kunnen. Dit gaat vaak gepaard met discussies over de modaliteiten van een einde van de maatschap (verkoop, splitsing of voortzetting door één of meer maten). En als het dan tot een procedure komt, dan wordt veelal een beroep gedaan op art. 7A:1684 BW. Dit artikel luidt als volgt:

1. 1397319796De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.

2. 1397319796Een zodanige ontbinding heeft geen teru...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Afbakening

3. Processuele aspecten

4. Na de ontbinding; verdelings- en waarderingskwesties

5. De rol van de accountant

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P. Stehouwer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16315

Verder in 2020 nr.9

 We modderen voort

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de p...

 Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsbl...

 Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogpli...

 Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedr...