Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 9

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Vastgoedrecht

‘De onbedoelde pachtovereenkomst in de huur- en vastgoedpraktijk’ is de titel van een artikel van Coen van Schaijk in VGR (Vastgoedrecht) 2020/4. Na geconstateerd te hebben dat de vastgoedpraktijk, bijvoorbeeld bij projectontwikkeling, nogal eens aanloopt tegen pachtsituaties, bespreekt hij onder meer de vaststellingsvraag en de kwalificatievraag aan de hand van HR 20 december 2019. Ook worden verschillen tussen pachtrecht en huurrecht behandeld.

Pachtontbinding

Het hof heeft in het laatste tussenarrest [pachter] toegelaten tot tegenbewijs van het voorshands bewezen geachte feit dat de gronden zijn onderverpacht, althans niet door [pachter] persoonlijk in gebruik zijn geweest gedurende een aantal jaren. Daarnaast moest [pachter] volledige openheid van zaken geven over het suikerquotum. Niet is komen vast te staan dat [pachter] is tekortgeschoten door onder te verpachten of het gepachte niet persoonlijk te gebruiken. De verder gest...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Vastgoedrecht

Pachtontbinding

Zakelijke rechten

Erfdienstbaarheid

Erfpacht

Beheer landelijk gebied

Jachtakte

Vitaal platteland

Natuurvergunning

Handhaving

Stikstof

Gelijkberechtiging

Marktordening

Percelen

Jonge boeren

Randvoorwaardenkorting

Dieren

Covid-19

Gezondheid

Pluimvee

Kippen

Planten

Gewasbescherming

Buxus

Calypso

Milieurecht

Mestbeleid

Stalemissies

Vergunning

Besluit gebruik meststoffen

Fosfaatrechten

Fosfaatreductieplan

Fiscaal recht

WOZ

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Tractor

Demonstratie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16316

Verder in 2020 nr.9

 We modderen voort

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de p...

 Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsbl...

 Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogpli...

 Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedr...