Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 9

Aankondigingen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

PAS en Fosfaatrechten

(Herhaling cursus 30 september 2020)

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

Datum en plaats

Dinsdag 17 november 2020, Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht, Prins Bernhardstraat 75 te Vianen

Doelgroep

De cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die te maken hebben met agrarische bedrijven en vergunningverlening.

Docenten

mr. D.W. (Willem) Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht

Willem werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht en houdt zich bezig met alle aspecten van dit rechtsgebied.

mr. F.H. (Fr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Datum en plaats

Doelgroep

Docenten

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en plaats

Docenten

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Versnipperd grondgebruik

Datum en plaats

Inleiders

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelden

Doelgroep

Datum en plaats

Docenten

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Inhoud

Datum en locatie

Inleiders

Programma

Inleiders

Deelname, kosten en korting

Studiepunten

Informatie en aanmelden

Datum en locatie

Docent

PROGRAMMA

Docent

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16317

Verder in 2020 nr.9

 We modderen voort

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de p...

 Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsbl...

 Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogpli...

 Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedr...