Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 9

Diversen - Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 november 2019,  ECLI:NL:GHSHE:2019:4162 (Weerijs Zuid) (TvAR 2020/8033)

J. Heinen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. M.G.W.M. Stienissen, R.J.M. Cremers en J.K.B. van Daalen)

Met noot J. Heinen

Erfrecht.

[Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, art. 217; Burgerlijk Wetboek, art. 3:166]

Eigendomstoestand van eigen weg. Wijziging door ruilverkaveling

arrest in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. J.C.J. Smallenbroek te Leiderdorp,

tegen:

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

in hoger beroep niet verschenen,

op het bij exploot van dagvaarding van 11 januari 2019 ingeleide hoger beroep van de door de rechtbank Zeeland-West-Brabant gewezen vonnissen van 13 juni 2018 en 17 oktober 2018 tussen appellant - [appellant] - als eiser en geïntimeerde - [geïntimeerde] - als gedaagde.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/02/327538 / HA ZA 17-132)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Erfrecht.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/02/327538 / HA ZA 17-132)

2 Het geding in hoger beroep

3 De beoordeling

4 De uitspraak

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J. Heinen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2019:4162
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16318

Verder in 2020 nr.9

 We modderen voort

In het juli/augustusnummer van dit tijdschrift stelde Bruil de vraag ‘Hoe verder met de pacht’? Helaas geeft de wetgever nog steeds geen antwoord op die vraag. Bij het opnemen van de p...

 Over erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling

Dat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsbl...

 Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020

In 2018 heb ik een preadvies mogen uitbrengen voor de Jaarvergadering 2018 van de Vereniging van Agrarisch Recht. In mijn preadvies ‘Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogpli...

 Ontbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen

Afgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedr...