Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 4

De werking van het vernieuwde artikel 61 Fw

mr. S.A.H.J. Warringa en mr. M.K. Tiemensma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In art. 61 Fw is het zogenaamde terugneemrecht voor een echtgenoot2 vastgelegd. Het terugneemrecht houdt in dat de echtgenoot van een failliete schuldenaar zijn/haar privébezittingen kan terugnemen uit de boedel van de schuldenaar. Tot voor kort bevatte dit artikel een verzwaarde bewijslast voor de echtgenoot. Per 1 januari 2018 is het artikel echter zodanig gewijzigd dat de echtgenoot van de failliete schuldenaar meer mogelijkheden heeft gekregen om goederen terug te halen uit de boedel.

Het terugneemrecht is zowel relevant in faillissement als – op grond van art. 313 Fw – in de wettelijke schuldsanering (WSNP).

Art. 61 Fw (oud en nieuw) heeft een tweeledige functie. Enerzijds heeft het bescherming van het privévermogen van de niet-failliete echtgenoot ten doel, maar anderzijds heeft het ook bescherming van de crediteuren tegen mogelijke samenspanning tussen de echtgenoten ten doel.3

Met de wijziging van art. 61 Fw in 2018 is de nadru...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Geschiedenis

2.1. Toepassing art. 61 Fw

2.2. Vóór 1 januari 2012

2.3. Vanaf 1 januari 2012

2.4. Lijn in de jurisprudentie

3. Wetswijziging 1 januari 2018

3.1. Overgangswetgeving

3.2. Onduidelijkheden wetswijziging

4. Toepassing art. 61 Fw (nieuw)

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.A.H.J. Warringa en mr. M.K. Tiemensma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16331

Verder in 2020 nr.4

 Retentierecht op (delen van) een onroerende zaak

Ook bij de afwikkeling van faillissementen komt het zo nu en dan voor dat de curator wordt geconfronteerd met een aannemer of onderaannemer die zich ten aanzien van een door hem of haar gebouwde...

 De werking van het vernieuwde artikel 61 Fw

In art. 61 Fw is het zogenaamde terugneemrecht voor een echtgenoot[2] vastgelegd. Het terugneemrecht houdt in dat de echtgenoot van een failliete schuldenaar zijn/haar privébezittingen ...

 Liquidatieakkoorden onder de WHOA

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg: WHOA, aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de WHOA in oktober 2020 ook aannemen. De WHOA i...

 DGA en fiscus: Afwikkeling van vorderingen op de DGA

Op de balans van B.V.’s die door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden gecontroleerd blijkt vaak een vordering op de DGA opgenomen. Uit de historische jaarrekeningen blijkt veel...