Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 4

Liquidatieakkoorden onder de WHOA

mr. K.C. Mensink, mr. M.M. Dellebeke en drs. P.C. van Prooijen RV 1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg: WHOA, aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de WHOA in oktober 2020 ook aannemen. De WHOA introduceert in Nederland een gerechtelijk dwangakkoord, buiten surséance van betaling of faillissement. Over de WHOA is intussen veel gepubliceerd2 , zodat in dit artikel weinig aandacht zal worden besteed aan de achtergronden van de wet, de totstandkoming van het akkoord, de procedure, de klassenindeling en de rol van de nieuw geïntroduceerde insolventiefunctionarissen ‘herstructureringsdeskundige’ en ‘observator’.3 De mogelijkheid om het WHOA-akkoord ook te gebruiken voor liquidatie van een onderneming in plaats van reorganisatie, is in de literatuur echter onderbelicht gebleven of zelfs bij velen onbekend. Dit artikel tracht daar verandering in te brengen.

Na een korte introductie van de WHOA (paragraaf 2), zal in dit artikel worden ingegaan op het te maken ondersch...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De WHOA; enkele algemene uitgangspunten

3. Liquidatieakkoord versus reorganisatieakkoord

De plek van het liquidatieakkoord in het spectrum van herstructureringsinstrumenten

4.1. Liquidatieakkoord vs. Faillissement

4.2. Consensueel vs. non-consensueel

4.3. Liquidatieakkoord vs. surséance- en faillissementsakkoord

4.4. Liquidatieakkoord vs. turbo-liquidatie

5. De vereisten voor liquidatie-akkoord en de rol van de aandeelhouders

6. Wat als de activiteiten niet worden beëindigd?

7. Voor wie is het liquidatieakkoord aantrekkelijk?

8. Afronding

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.C. Mensink, mr. M.M. Dellebeke en drs. P.C. van Prooijen RV 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16332

Verder in 2020 nr.4

 Retentierecht op (delen van) een onroerende zaak

Ook bij de afwikkeling van faillissementen komt het zo nu en dan voor dat de curator wordt geconfronteerd met een aannemer of onderaannemer die zich ten aanzien van een door hem of haar gebouwde...

 De werking van het vernieuwde artikel 61 Fw

In art. 61 Fw is het zogenaamde terugneemrecht voor een echtgenoot[2] vastgelegd. Het terugneemrecht houdt in dat de echtgenoot van een failliete schuldenaar zijn/haar privébezittingen ...

 Liquidatieakkoorden onder de WHOA

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg: WHOA, aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de WHOA in oktober 2020 ook aannemen. De WHOA i...

 DGA en fiscus: Afwikkeling van vorderingen op de DGA

Op de balans van B.V.’s die door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden gecontroleerd blijkt vaak een vordering op de DGA opgenomen. Uit de historische jaarrekeningen blijkt veel...