Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 4

DGA en fiscus: Afwikkeling van vorderingen op de DGA

mr. M.C. van Genugten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op de balans van B.V.’s die door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden gecontroleerd blijkt vaak een vordering op de DGA opgenomen. Uit de historische jaarrekeningen blijkt veelal dat de post ooit op de balans is verschenen, daar niet meer van verdwenen is en steeds in omvang toenam. In de praktijk ontbreken nogal eens adequate schriftelijke afspraken over de betreffende balanspost, althans zijn de beschikbare overeenkomsten summier en is de situatie op de balans niet altijd in overeenstemming hiermee. Wanneer de financiële stabiliteit van de B.V. (en de DGA) in het gedrang komt en deze wordt geherstructureerd, vereffend of geliquideerd, moet de balanspost worden afgewikkeld.

Vanuit civielrechtelijk oogpunt is een afwikkeling weinig complex. Vanuit fiscaal oogpunt bestaan er meer haken en ogen, omdat er fiscaal gezien sprake kan zijn van een ‘schijnlening’, waardoor de vordering fiscaal niet meer tot het vermogen van de B.V. behoort. In dit art...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Vorderingen op de DGA

3. Fiscale aspecten van de vordering op de DGA: lening of schijnlening?

4. Praktische belemmeringen bij het aanwijzen en belasten van schijnleningen

5. Grote omvang aantal dossiers

6. Tijdstip van ontstaan schijnlening

7. Benodigde correcties als gevolg van verkapte uitdeling

8. Voor welk bedrag is een vordering een schijnlening?

9. Samenhang met pensioenvoorzieningen

10. Civielrechtelijke gevolgen van fiscale veranderingen in de aard van een lening

11. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.C. van Genugten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16333

Verder in 2020 nr.4

 Retentierecht op (delen van) een onroerende zaak

Ook bij de afwikkeling van faillissementen komt het zo nu en dan voor dat de curator wordt geconfronteerd met een aannemer of onderaannemer die zich ten aanzien van een door hem of haar gebouwde...

 De werking van het vernieuwde artikel 61 Fw

In art. 61 Fw is het zogenaamde terugneemrecht voor een echtgenoot[2] vastgelegd. Het terugneemrecht houdt in dat de echtgenoot van een failliete schuldenaar zijn/haar privébezittingen ...

 Liquidatieakkoorden onder de WHOA

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg: WHOA, aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de WHOA in oktober 2020 ook aannemen. De WHOA i...

 DGA en fiscus: Afwikkeling van vorderingen op de DGA

Op de balans van B.V.’s die door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden gecontroleerd blijkt vaak een vordering op de DGA opgenomen. Uit de historische jaarrekeningen blijkt veel...