Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 4

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6531

mr. J.L. van den Heuvel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 18 augustus 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen in een procedure tussen het UWV en de curator van Aloys Roemaat Transport B.V. (‘Aloys Roemaat’). In het kort ging deze procedure over een boedelvordering die het UWV op Aloys Roemaat meende te hebben in het kader van betalingen die zij op grond van de loongarantieregeling (zoals neergelegd in hoofdstuk IV Werkloosheidswet (‘WW’)) aan werknemers van Aloys Roemaat had gedaan.

In art. 64 WW is vastgelegd welke aanspraken van werknemers onder de loongarantieregeling vallen. Kort gezegd gaat het om:

 • het loon over maximaal 13 weken voor de opzegdatum;
 • het loon over de opzegtermijn (ervan uitgaande dat de opzegtermijn die geldt op grond van art. 40 Fw in acht is genomen); en
 • het vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspa...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. Feiten

  3. Oordeel Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  4. Alle werknemers gingen mee naar de doorstarter

  5. Nieuwe wetgeving per 1 januari 2020

  6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.L. van den Heuvel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:6531
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16334

Verder in 2020 nr.4

 Retentierecht op (delen van) een onroerende zaak

Ook bij de afwikkeling van faillissementen komt het zo nu en dan voor dat de curator wordt geconfronteerd met een aannemer of onderaannemer die zich ten aanzien van een door hem of haar gebouwde...

 De werking van het vernieuwde artikel 61 Fw

In art. 61 Fw is het zogenaamde terugneemrecht voor een echtgenoot[2] vastgelegd. Het terugneemrecht houdt in dat de echtgenoot van een failliete schuldenaar zijn/haar privébezittingen ...

 Liquidatieakkoorden onder de WHOA

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg: WHOA, aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de WHOA in oktober 2020 ook aannemen. De WHOA i...

 DGA en fiscus: Afwikkeling van vorderingen op de DGA

Op de balans van B.V.’s die door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden gecontroleerd blijkt vaak een vordering op de DGA opgenomen. Uit de historische jaarrekeningen blijkt veel...