Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 4

Overzicht rechtspraak juni t/m augustus 2020

mr. J. Wind

Hoge Raad 5 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1016

X BV is op 28 augustus 2018 failliet verklaard. Bestuurder van X BV was Y BV. Enig aandeelhouder/bestuurder van Y BV teneinde van het uitspreken van het faillissement was W. Op dat moment was alleen de jaarrekening over 2007 gedeponeerd, waardoor er sprake was van het bewijsvermoeden van art. 2:248 BW. De curator was van mening, na onderzoek, dat er onvoldoende gronden en aanwijzingen waren voor het succesvol kunnen instellen van een vordering jegens W, terwijl bovendien geen uitzicht op verhaal bestond. De boedel had geen middelen om nader onderzoek te bekostigen en in een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren 2012 zag de curator geen heil, nu ook in dat kader vooruitzichten moeten worden geboden op eventueel verhaal.

Op voordracht van de rechter-commissaris heeft de rechtbank het faillissement opgeheven bij beschikking van 5 maart 2019. Er was sprake van een tekort in de boedel van meer dan EUR 20K.

O...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad 5 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1016

Rechtbank Rotterdam 15 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5254

Rechtbank Den Haag 16 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5338

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 juni 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1877

Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1078

Gerechtshof Den Haag 22 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1257

Rechtbank Rotterdam 23 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5601

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2020, ECLI:NL:GHSHE:202:1950

Rechtbank Rotterdam 26 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5652

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1981

Rechtbank Den Haag 2 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5992

Rechtbank Limburg 2 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4959

Hoge Raad 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1223

Rechtbank Noord-Nederland 17 juli 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2964

Gerechtshof Den Haag 27 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1357

Rechtbank Den Haag 25 augustus 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8127

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16335

Verder in 2020 nr.4

 Retentierecht op (delen van) een onroerende zaak

Ook bij de afwikkeling van faillissementen komt het zo nu en dan voor dat de curator wordt geconfronteerd met een aannemer of onderaannemer die zich ten aanzien van een door hem of haar gebouwde...

 De werking van het vernieuwde artikel 61 Fw

In art. 61 Fw is het zogenaamde terugneemrecht voor een echtgenoot[2] vastgelegd. Het terugneemrecht houdt in dat de echtgenoot van een failliete schuldenaar zijn/haar privébezittingen ...

 Liquidatieakkoorden onder de WHOA

In mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg: WHOA, aangenomen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de WHOA in oktober 2020 ook aannemen. De WHOA i...

 DGA en fiscus: Afwikkeling van vorderingen op de DGA

Op de balans van B.V.’s die door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden gecontroleerd blijkt vaak een vordering op de DGA opgenomen. Uit de historische jaarrekeningen blijkt veel...