Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 4

Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergronden en een praktijkvraagstuk

mr. dr. C.J.A van Geffen en A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden regelmatig wettelijke reserves gevormd, aangezien de wet daartoe verplicht. De achtergrond (en betrekkelijkheid) van deze wettelijke reserves is al eerder in dit tijdschrift besproken.2

In deze bijdrage gaan we in op een praktijkvraagstuk dat kan spelen indien er sprake is van een buitenlandse deelneming. Op zich zijn vraagstukken als deze niet nieuw; immers de bepalingen over wettelijke reserves zijn alweer vele jaren geleden ingevoerd in het Nederlandse BW. Dit primair als gevolg van de implementatie van toenmalige EEG-richtlijnen vennootschapsrecht in het BW (de 2e richtlijn inzake kapitaalbescherming NV’s (1977) en de 4e richtlijn inzake jaarrekeningvoorschriften (1978)). Daarna als gevolg van eigen ini...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Reikwijdte kapitaalbescherming

3. Wettelijke reserve deelnemingen (art. 2:389 lid 6 BW)

4. Wettelijke reserve geactiveerde ontwikkelingskosten (art. 2:365 lid 2 BW)

5. Praktijkcasus

5.1. Buitenlandse deelneming van Nederlandse BV met ontwikkelingskosten

5.2. Waardering tegen nettovermogenswaarde

5.3. Wettelijke reserve deelneming

5.4. Transparante nettovermogenswaarde?

5.5. Conceptuele karakter van kapitaalbescherming

5.6. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A van Geffen en A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16354

Verder in 2020 nr.4

 Bestuursverslag: opvallend pleidooi hoogleraren ondernemingsrecht en mogelijke EU-standaarden voor niet-financiële informatie

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht wordt aandacht besteed aan het brede spectrum rondom de jaarrekening en andere (jaar)rapportages. Dus niet alleen financiële verslaggeving, jurispru...

 Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergronden en een praktijkvraagstuk

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden re...

 Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-n...

 Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Praktijkvraag

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. ...