Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 4

Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Praktijkvraag

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. 2:328 lid 1 b BW moet worden afgegeven. Bij een ‘omgekeerde’ juridische fusie is de dochter de verkrijgende rechtspersoon en de moeder de verdwijnende rechtspersoon (in tegenstelling tot de ‘gewone’ moeder-dochter-fusie, waarbij de moeder de verkrijgende rechtspersoon is).

Bij een ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen twee besloten vennootschappen moet een accountant een accountantsverklaring afgeven (op grond van art. 2:328 lid 1 BW) waarin hij moet verklaren:

 1. of de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen redelijk is; en
 2. dat de som van het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap (bepaald naar de dag waarop de jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling betrekking heeft) bij toepassing van in...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. Casus

  3. Accountantsverklaring form of substance?

  3.1. Form

  3.2. Substance

  4. Voorkomen dilemma

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16356

Verder in 2020 nr.4

 Bestuursverslag: opvallend pleidooi hoogleraren ondernemingsrecht en mogelijke EU-standaarden voor niet-financiële informatie

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht wordt aandacht besteed aan het brede spectrum rondom de jaarrekening en andere (jaar)rapportages. Dus niet alleen financiële verslaggeving, jurispru...

 Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergronden en een praktijkvraagstuk

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden re...

 Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-n...

 Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Praktijkvraag

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. ...