Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 4

Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

mr. drs. A.G. de Neve1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex art. 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.In 2018 en 2019 is het aantal belangwekkende uitspraken op het gebied van het jaarrekeningenrecht beperkt geweest. In vergelijking met de voorafgaande jaren zijn er zeer weinig uitspraken geweest met betrekking tot het groepsregime ex art. 2:403 BW. Wel zijn er beschikkingen geweest in een aantal jaarrekeningprocedures. Het leeuwendeel van de uitspraken ziet echter zoals gebruikelijk op de schending van de administratie- en publicatieplicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Administratieplicht

1.1. Omvang administratieplicht

1.2. Verplichting ex art. 2:10 lid 1 BW: inspanningsverplichting of resultaatsverplichting?

1.3. Overdracht administratie

2. Publicatieplicht

2.1. Publicatieplicht en het enquêterecht

2.2. Publicatieplicht en opvolgende bestuurders

2.3. Deponeringsplicht in internationale context

2.4. Deponeringsplicht in strafrechtelijke context

3. Jaarrekeningprocedure

3.1. Steinhoff

3.2. GGN

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.G. de Neve1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16355

Verder in 2020 nr.4

 Bestuursverslag: opvallend pleidooi hoogleraren ondernemingsrecht en mogelijke EU-standaarden voor niet-financiële informatie

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht wordt aandacht besteed aan het brede spectrum rondom de jaarrekening en andere (jaar)rapportages. Dus niet alleen financiële verslaggeving, jurispru...

 Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergronden en een praktijkvraagstuk

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden re...

 Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-n...

 Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Praktijkvraag

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. ...