Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
Annemarije B. Schoonbeek
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Bestuursverslag: opvallend pleidooi hoogleraren ondernemingsrecht en mogelijk...

mr. dr. C.J.A. van Geffen 1

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht wordt aandacht besteed aan het brede spectrum rondom de jaarrekening en andere (jaar)rapportages. Dus niet alleen financiële verslaggeving, jurisprudentie of ontwikkelingen rondom (het toezicht op) accountantsorganisaties en/of het accountancyrecht, maar ook aangrenzende gebieden als (corporate) governance en verantwoording door bestuurders/commissarissen (‘those charged with governance’) komen geregeld in het tijdschrift aan de orde. Dit alles zoals ingebed in het Nederlandse en Europese ondernemingsrecht. Recent zijn ... ...lees meer

Artikel

Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergr...

mr. dr. C.J.A van Geffen en A. Dieleman RA1

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden regelmatig wettelijke reserves gevormd, aangezien de wet daartoe verplicht. De achtergrond (en betrekkelijkheid) van deze wettelijke reserves is al eerder in dit tijdschrift besproken.[2]In deze bijdrage gaan we in op een praktijkvraagstuk dat kan spelen indien er sprake is van een buitenlandse deelneming. Op zich zijn vraagstukken als deze niet nieuw; immers de bepalingen over we... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

mr. drs. A.G. de Neve1

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex art. 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.In 2018 en 2019 is het aantal belangwekkende uitspraken op het gebied van het jaarrekeningenrecht beperkt geweest. In vergelijking met de voorafgaande jaren... abonneren of dit artikel kopen.

Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Prak...

A. Dieleman RA1

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. 2:328 lid 1 b BW moet worden afgegeven. Bij een ‘omgekeerde’ juridische fusie is de dochter de verkrijgende rechtspersoon en de moeder de verdwijnende rechtspersoon (in tegenstelling tot de ‘gewone’ moeder-dochter-fusie, waarbij de moeder de verkrijgende rechtspersoon is).Bij een ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen twee besloten vennootschappen moet een accountant een accountan... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Accountantsaansprakelijkheid Econcern - Annotatie Noot bij het vonnis van d...

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer1

Op 18 december 2019 heeft de rechtbank vonnis gewezen in het langlopende geschil tussen de accountants van het in 2009 gefailleerde Econcern en een investeerder.[2] In deze noot geef ik allereerst een samenvatting van de feiten, de onderliggende tuchtzaak en de uitspraak, waarna ik stil zal staan bij de volgende elementen: de maatstaf in een tuchtzaak en een civielrechtelijke procedure tot aansprakelijkheid van de accountant, de zorgplicht, aansprakelijkheid jegens derden, toerekenbaarheid, causaal verband en overige aspecten van aansprakelijkheid. 2. Feit... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A.B. Schoonbeek, prof. dr. C. Camfferman RA en mr. dr. C.J.A. van Geffen

Nationale ontwikkelingenAFM-rapport ‘De Kwaliteitsslag bij de Big 4-accountantsorganisaties onderzocht, 15 juli 2020 – ABS De AFM heeft in 2019, in vervolg op eerdere onderzoeken van de AFM sinds 2014, onderzoek gedaan naar de kwaliteitsslag bij Deloitte, EY, KPMG en PwC. Deze vier OOB-accountantsorganisaties hebben een eigen bedrijfscultuur en kwaliteitsbeheersingssysteem. Het AFM- onderzoek is afgerond in februari 2020 en de resultaten zijn neergelegd in een op 15 juli 2020 verschenen rapport.[1] De AFM heeft de volgende onderdelen van de kwaliteitsslag onderzocht, te... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS