Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 4

Accountantsaansprakelijkheid Econcern - Annotatie Noot bij het vonnis van de rechtbank d.d. 18 december 2019 ( ECLI:NL:RBMNE:2019:6342 )

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 18 december 2019 heeft de rechtbank vonnis gewezen in het langlopende geschil tussen de accountants van het in 2009 gefailleerde Econcern en een investeerder.2 In deze noot geef ik allereerst een samenvatting van de feiten, de onderliggende tuchtzaak en de uitspraak, waarna ik stil zal staan bij de volgende elementen: de maatstaf in een tuchtzaak en een civielrechtelijke procedure tot aansprakelijkheid van de accountant, de zorgplicht, aansprakelijkheid jegens derden, toerekenbaarheid, causaal verband en overige aspecten van aansprakelijkheid.

2. Feiten en achtergrond

Econcern is opgericht in 1999 en heeft zich toegelegd op duurzame energievoorziening. Van 2005 tot 2007 heeft Econcern een stevige groei doorgemaakt. De vraag naar oplossingen voor duurzame energie nam sterk toe. Bij de jaarrekeningen 2006 en 2007 is door de accountants een goedkeurende verklaring verstrekt. Op 18 juni 2009 is Econcern failliet verklaard.

Mondria...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten en achtergrond

3. Tuchtzaak Accountantskamer

4. Vonnis rechtbank

5. Observaties

5.1. Maatstaf tuchtzaak en civielrechtelijke procedure tot aansprakelijkheid van de accountant

5.2. Zorgplicht

5.3. Aansprakelijkheid jegens derden

5.4. Toerekenbaarheid

5.5. Causaal verband

6. Overige aspecten van aansprakelijkheid

6.1. Relativiteit

6.2. Omstandighedencatalogus

6.3. Aansprakelijkheid individuele accountants

7. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. J.E. Brink- van der Meer1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2019:6342
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16357

Verder in 2020 nr.4

 Bestuursverslag: opvallend pleidooi hoogleraren ondernemingsrecht en mogelijke EU-standaarden voor niet-financiële informatie

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht wordt aandacht besteed aan het brede spectrum rondom de jaarrekening en andere (jaar)rapportages. Dus niet alleen financiële verslaggeving, jurispru...

 Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergronden en een praktijkvraagstuk

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden re...

 Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-n...

 Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Praktijkvraag

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. ...