Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 4

Actualiteiten

mr. A.B. Schoonbeek, prof. dr. C. Camfferman RA en mr. dr. C.J.A. van Geffen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

AFM-rapport ‘De Kwaliteitsslag bij de Big 4-accountantsorganisaties onderzocht, 15 juli 2020 – ABS

De AFM heeft in 2019, in vervolg op eerdere onderzoeken van de AFM sinds 2014, onderzoek gedaan naar de kwaliteitsslag bij Deloitte, EY, KPMG en PwC. Deze vier OOB-accountantsorganisaties hebben een eigen bedrijfscultuur en kwaliteitsbeheersingssysteem. Het AFM- onderzoek is afgerond in februari 2020 en de resultaten zijn neergelegd in een op 15 juli 2020 verschenen rapport.1 De AFM heeft de volgende onderdelen van de kwaliteitsslag onderzocht, te weten (1) het verandertraject, waaronder kwaliteitsgerichte cultuur, (2) de kwaliteitscirkel en (3) vier kwaliteitswaarborgen zijnde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen, consultaties, dossiercoaching en oorzakenanalyses. Deze zijn volgens de AFM belangrijk voor de duurzame borging van de kwaliteit van wettelijke controles. De bevinding van de AFM is dat de Big4 resultaten hebben bereikt in h...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

AFM-rapport ‘De Kwaliteitsslag bij de Big 4-accountantsorganisaties onderzocht, 15 juli 2020 – ABS

Accountantsprotocol behorende bij de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1[2]) d.d. 4 september 2020[3] – ABS

Consultatiedocument standaarden 3900N en 4415N, Accountantsopdracht bij de NOW-regeling assurance en aan assurance verwant, d.d. 9 september 2020 – ABS

RJ-Uitingen gerelateerd aan de coronacrisis, -maatregelen en NOW-regeling – CvG

RJ-Uiting 2020-10: ‘verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening en waardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij’ – CvG

Internationale ontwikkelingen

IASB: afronding fase 2 IBOR reform – CC

IASB: uitstel invoering amendement IAS 1 – CC

ESMA: toepassing IFRS 16 bij COVID-19 gerelateerde huuraanpassingen – CC

FASB: exposure draft elements of financial statements – CC

Ontwikkelingen rond niet-financiële verslaggeving – CC

IAASB: Consultatie over fraude en going concern – CC

ESMA: Aankondiging onderzoek Wirecard – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. A.B. Schoonbeek, prof. dr. C. Camfferman RA en mr. dr. C.J.A. van Geffen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16358

Verder in 2020 nr.4

 Bestuursverslag: opvallend pleidooi hoogleraren ondernemingsrecht en mogelijke EU-standaarden voor niet-financiële informatie

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht wordt aandacht besteed aan het brede spectrum rondom de jaarrekening en andere (jaar)rapportages. Dus niet alleen financiële verslaggeving, jurispru...

 Wettelijke reserves in geval van een buitenlandse deelneming: enige achtergronden en een praktijkvraagstuk

In het Nederlandse jaarrekeningenrecht en kapitaalbeschermingsrecht spelen wettelijke reserves een belangrijke rol. In enkelvoudige jaarrekeningen van Nederlandse NV’s en BV’s worden re...

 Jurisprudentieoverzicht 2018/2019

Deze jurisprudentiebespreking 2018/2019 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-n...

 Accountantsverklaring bij omgekeerde juridische fusie soms onmogelijk - Praktijkvraag

Bij een zogenoemde ‘omgekeerde’ juridische fusie tussen een holding en haar 100%-dochter kan zich een bijzondere complicatie voordoen bij de accountantsverklaring die op grond van art. ...