Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

mr. B.M. Winters en mr. A. Crespo van de Kooij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda2 staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waarvan CO2 en methaan de bekendste zijn, op korte termijn te beperken. In de afgelopen tijd is een aantal maatregelen aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem. Met enige regelmaat worden daarom vraagtekens geplaatst of de genomen (nationale) maatregelen niet juist leiden tot een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen in andere landen.

Een voorbeeld daarvan is de afschaffing van de vrijstelling van de afvalbelasting voor geïmporteerd afval dat in Nederland verbrand wordt. Attero B.V. en AVR-Afvalverwerking B.V. hebben eind 2019 in kort geding gevorderd dat deze maatregel onverbindend is.3  Zij voerden daarbij aan dat ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

2. Reductie-verplichtingen Nederland

2.1. Urgenda arrest: eind 2020

2.2. Klimaatwet: 2030 en 2050

2.3. Europese doelstellingen

2.4. Samengevat

3. Planning en reporting

3.1. Planning

3.2. Reporting

4. Analyse en Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.M. Winters en mr. A. Crespo van de Kooij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16390

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...