Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo van de Kooij stellen zich de vraag of het behalen van de mondiale reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissierechten niet in sterkere mate zou moeten worden gecoördineerd op Europees niveau. Een reden hiervoor is dat de maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken in een EU lidstaat, invloed kunnen hebben op de uitstoot in andere landen. De auteurs onderzo... ...lees meer

Artikel

De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

mr. B.M. Winters en mr. A. Crespo van de Kooij1

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waarvan CO2 en methaan de bekendste zijn, op korte termijn te beperken. In de afgelopen tijd is een aantal maatregelen aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem. Met enige regelmaat worden daarom vraagtekens geplaatst of de genomen (nationale) maatregelen niet ... abonneren of dit artikel kopen.

Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits rech...

mr. dr. L.B.A. Tigelaar1

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduurzaming te stimuleren is het energieprestatiecertificaat -in de volksmond energielabel- ingesteld. Bij de waarde van het energieprestatiecertificaat op de woningmarkt worden vraagtekens gezet. In oktober 2018 heeft het consumentenprogramma Radar aandacht besteed aan het energieprestatiecertificaat onder het thema: Verkeerd energielabel voor je huis: wie is verantwoordelijk?[3] Onder me... abonneren of dit artikel kopen.

De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden ...

mr. dr. H.K. Müller1

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransporteerd. De presentaties werden gegeven door mevrouw Liv Malin Andreasson LL.M., werkzaam als PhD-onderzoeker bij het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability, en de heer Thomas Donders, werkzaam bij de netbeheerder TenneT TSO B.V (hierna: TenneT). abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, S.T. Kalisvaart, E.R. van Nieuwkoop LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Voortgang EnergietransitieDe energietransitie is een van de belangrijkste agendathema’s van de ACM. In het kader van deze energietransitie richt de ACM zich in 2020 en 2021 op (i) de positie van de consument en de pro... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode begin tot medio juni 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS