Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

mr. dr. L.B.A. Tigelaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.2 Om deze verduurzaming te stimuleren is het energieprestatiecertificaat -in de volksmond energielabel- ingesteld. Bij de waarde van het energieprestatiecertificaat op de woningmarkt worden vraagtekens gezet. In oktober 2018 heeft het consumentenprogramma Radar aandacht besteed aan het energieprestatiecertificaat onder het thema: Verkeerd energielabel voor je huis: wie is verantwoordelijk?3 Onder meer naar aanleiding hiervan heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toegezegd het energieprestatiecertificaat te willen verbeteren.4 Dat lijkt ook hard nodig te zijn omdat berichten circuleren dat het aanvraagsysteem van het certificaat niet zou deugen, professionals in de markt het certificaat niet serieus zouden nemen en er problemen zijn met de sanctionering.5 De vrees...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De inhoud van het energieprestatiecertificaat

2.1. Het certificaat volgens de Richtlijn energieprestatie van gebouwen

2.2. Het certificaat naar Nederlands recht

2.3. Het certificaat naar Duits recht

3. Het energieprestatiecertificaat en de inzet van een deskundige

3.1. Randvoorwaarden uit de Richtlijn energieprestatie gebouwen

3.2. De inzet van de deskundige naar Nederlands recht

3.3. De inzet van de deskundige naar Duits recht

4. Sancties op het niet verstrekken van een certificaat of op het verstrekken van een onjuist certificaat

4.1. Kader van sancties volgens de Richtlijn energieprestatie van gebouwen

4.2. Nederlandse sancties bij een schending

4.3. Duitse sancties bij een schending

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. L.B.A. Tigelaar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16391

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...