Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

mr. dr. H.K. Müller1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransporteerd. De presentaties werden gegeven door mevrouw Liv Malin Andreasson LL.M., werkzaam als PhD-onderzoeker bij het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability, en de heer Thomas Donders, werkzaam bij de netbeheerder TenneT TSO B.V (hierna: TenneT).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Offshore wind en waterstof

3. Offshore wind en ontwikkelingen aangaande het net op zee

4. Discussie

5. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. H.K. Müller1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16392

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...