Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode begin tot medio juni 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2020/61

Rechtbank Noord-Holland

8 april 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:5885

inzake Liander N.V. tegen [gedaagde]

NTE 2020/62

Rechtbank Noord-Holland

9 april 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:4095

inzake Liander N.V. tegen Darico Infratechniek B.V.

NTE 2020/63

Rechtbank Midden-Nederland

22 april 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:1952

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2020/64

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

12 mei 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3719

inzake Century Aluminum Vlissingen B.V. tegen TenneT TSO B.V.

NTE 2020/65

Hof van Justitie EU

20 mei 2020

ECLI:EU:T:2020:213

inzake Nord Stream AG tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

NTE 2020/66

Hof van Justitie EU

20 mei 2020

ECLI:EU:T:2020:210

inzake Nord Stream 2 AG tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

NTE 2020/67

Rechtbank Rotterdam

29 mei 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:4883

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen gedaagden [1], [2] en [3]

NTE 2020/68

College van Beroep voor het bedrijfsleven

2 juni 2020

ECLI:NL:CBB:2020:364

inzake Liander N.V. en Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/69

College van Beroep voor het bedrijfsleven

2 juni 2020

ECLI:NL:CBB:2020:382

inzake Liander N.V. en Autoriteit Consument en Markt.

NTE 2020/70

College van Beroep voor het bedrijfsleven

2 juni 2020

ECLI:NL:CBB:2020:383

inzake Zuivelcoöperatie Friesland Campina U.A., Liander N.V. en Autoriteit Consument en Markt.

NTE 2020/71

Hof van Justitie EU

11 juni 2020

ECLI:EU:C:2020:462

inzake een verzoek om prejudiciële beslissing ingediend door de Ústavný súd Slovenskej republiky (grondwettelijk hof van de Slowaakse Republiek)

NTE 2020/72

Rechtbank Oost-Brabant

11 juni 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:2896

inzake Mondzorgcentrum Leek B.V. tegen Enexis Holding B.V.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16393

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...