Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 4

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, S.T. Kalisvaart, E.R. van Nieuwkoop LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Voortgang Energietransitie

De energietransitie is een van de belangrijkste agendathema’s van de ACM. In het kader van deze energietransitie richt de ACM zich in 2020 en 2021 op (i) de positie van de consument en de problemen van de consument in de energietransitie en (ii) op de rol en de taken van de netbeheerder in de energietransitie. In het kader van de consumentenproblematiek heeft de ACM het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar duurzaamheid van producten en diensten die aangeboden werden door energieleveranciers. Dit onderzoek richtte zich op misleidende claims op websites en logo’s over duurzaamheid ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Voortgang Energietransitie

TenneT

Investeringen

Gasunie

Europese waterstofbackbone

Ministerie van Economische Zaken

Project ‘HyWay 27’

Commissie Mijnbouwschade

Commissie Mijnbouwschade

Energiesamenwerking met Denemarken

Ministerie van Financiën

Initiatiefnota verduurzaming financiële sector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Milieutoezicht

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Toezichtarrangement Geothermie

Voortgangsrapportage versterkingsoperatie in Groningen

Europese Commissie

Lancering van het Platform voor een rechtvaardige transitie

Nieuwe raamwerken voor een klimaatneutrale economie

ACER

Projects of Common Interest

Enquête nationale toezichthouders over waterstof, biomethaan, en netwerkaanpassingen

ENTSO-E

Jaarlijkse rapportage

Sector-overkoepelende aanpak energie-infrastructuren

ENTSO-G

Tien-jaren-netwerkontwikkelingsplannen

Monitorrapport ten aanzien van de Interoperabiliteit en data-uitwisselingsregels netwerkcode

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, S.T. Kalisvaart, E.R. van Nieuwkoop LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16395

Verder in 2020 nr.4

 Voorwoord

De twee artikelen in deze aflevering onderstrepen het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse inspanningen om de energietransitie te realiseren.   Mrs Marinus Winters en Crespo v...

 De Europese coördinatie van broeikasgassenemissiereductie

  Het klimaat is hot. Mede door het arrest van de Hoge Raad in de procedure tussen de Staat en de Stichting Urgenda[2] staat Nederland onder druk de uitstoot van broeikasgassen, waa...

 Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht - De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebesparing om zo de uitstoot van CO² te beperken. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verduurzaming van gebouwen.[2] Om deze verduu...

 De Nederlandse ambities voor offshore wind en alternatieve transportmethoden - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen de leden van de NeVER virtueel bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van offshore wind in Nederland en de wijze waarop de energie kan worden getransp...