Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 3

Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van een internationaal handelsgeschil?

mr. M.C. van Heezik1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet in op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50-55% ten opzichte van het niveau van 1990 en volledige klimaatneutraliteit in 2050. Indien landen buiten de EU geen vergelijkbaar ambitieniveau hanteren, vergroten de klimaatambities van de EU het zogenaamde ‘koolstofweglekrisico’. Dit betreft het risico op een toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen doordat bedrijven hun productie naar buiten de Unie verplaatsen omdat zij de door het EU-beleid veroorzaakte kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten zonder een aanzienlijk verlies van marktaandeel.2 Om dit risico te beperken en te voorkomen dat de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs niet zouden worden gehaald, heeft de Commissie in de Green Deal aangegeven een...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Staatssteun en het EU-ETS

2.1. Algemeen EU-ETS

2.2. Nieuwe concept ETS-richtsnoeren

3. Het CO2-grenscorrectiemechanisme

3.1. Betekenis grenscorrectiemechanisme

3.2. Aanleiding en doel CO2-grenscorrectiemechanisme

3.3. Vormgeving CO2-grenscorrectie

3.4. Historie CO2-grenscorrectie

4. Verenigbaarheid CO2-grenscorrectiemechanisme met de WHO-regels

4.1. Algemeen

4.2. Kwalificatie CO2-grenscorrectiemechanisme

4.3. Non-discriminatiebeginsel: beginsel van nationale behandeling

4.4. Non-discriminatiebeginsel: meest begunstigingsprincipe

4.5. Verenigbaarheid CO2-grenscorrectiemechanisme met de uitzonderingen voor milieumaatregelen

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.C. van Heezik1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16398

Verder in 2020 nr.3

 Redactioneel

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader ...

 Het Voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening

1. Introductie – de Europese Green DealSinds haar aantreden heeft Commissie President Von der Leyen uitdrukkelijk de beleidsdoelstelling uitgesproken om van Europa het eerste klimaat-neutrale conti...

 Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van een internationaal handelsgeschil?

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet i...

 Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Deze ambitie gaat gepaard met een ruim budget van naar verwachting ...

 Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken dui...

 Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’ naar ‘aanwijzen’, of toch aanbesteden? - De nieuwe spelregels voor marktordening onder de Warmtewet 2

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.[2] Het voorstel voor de ‘Wet collectieve ...

 Europese Commissie

april t/m juli 2020BesluitenSteunmaatregel SA.39990, de Europese Commissie beëindigt procedure inzake steun van België aan Ducatt, besluit van de Commissie van 26 mei 2020Naar aanleiding van een in...

 Markt en Overheid

april t/m juli 2020Rechtbank Overijssel (team kanton en handelsrecht) 1 juli 2020 inzake beschermingsbewind door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente Deventer, ECLI:NL:RBOVE:2020 : ...