Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Redactioneel

mr. M. de Wit

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader van de Europese Commissie in het kader van COVID-19 lag voor de hand. Toch is daarvoor niet gekozen: op het gebied van de huidige gezondheidscrisis past ons als staatssteunjuristen in de eerste plaats bescheidenheid: ja, de collectieve en individuele steunregelingen die lidstaten treffen zijn zonder precedent en verdienen ook staatssteunrechtelijk nadere beschouwing. Dat doet ons tijdschrift, z... ...lees meer

Artikel

Het Voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening

mr. L. Haasbeek1

1. Introductie – de Europese Green DealSinds haar aantreden heeft Commissie President Von der Leyen uitdrukkelijk de beleidsdoelstelling uitgesproken om van Europa het eerste klimaat-neutrale continent te maken.[2] Om ervoor te zorgen dat die beleidsdoelstelling tegen 2050 bereikt wordt, presenteerde de Commissie op 11 december 2019 de Europese Green Deal in de vorm van een Mededeling van de Commissie.[3] Deze Green Deal kan omschreven worden als ‘een nieuwe groeistrategie die de EU moet omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, h... abonneren of dit artikel kopen.

Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van ...

mr. M.C. van Heezik1

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet in op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50-55% ten opzichte van het niveau van 1990 en volledige klimaatneutraliteit in 2050. Indien landen buiten de EU geen vergelijkbaar ambitieniveau hanteren, vergroten de klimaatambities van de EU het zogenaamde ‘koolstofweglekrisico’. Dit betreft het risico op een toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

mr. P. van ’t Veer-Damen1

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Deze ambitie gaat gepaard met een ruim budget van naar verwachting een biljoen euro aan duurzame investeringen binnen de lidstaten. Om dit investeringsniveau te realiseren, zal in alle Europese programma’s prioriteit gelegd worden op klimaatneutraliteit. Het Europees Comité van de Regio’s heeft in juni de werkgroep ‘Green Deal Going Local’ opgericht. Deze werkgroep heeft als taak de Green Deal te vertalen in tastbare projecten en directe financiering van regional... abonneren of dit artikel kopen.

Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

mr. M.J.J.M. Essers, mr. A.J.M. Louwers en A. Graf1

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is als het gaat om verduurzaming in Nederland. De overheid is slechts beperkt in staat gebleken om te voorzien in de behoefte aan verduurzaming. Duurzaamheid is inmiddels tot een collectieve verantwoordelijkheid verworden. Consumenten houden ondernemingen in toenemende mate verantwoordelijk voor hun milieu-impact. Ondernemingen gebruiken duurzaamheidsclaims ... abonneren of dit artikel kopen.

Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’...

mr. M. de Wit en mr. dr. M.A.M. Dieperink1

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.[2] Het voorstel voor de ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (hierna: ‘Wetsvoorstel’), dat op 22 juni jl. ter consultatie is voorgelegd[3], creëert een nieuwe marktordening en legt de verantwoordelijkheid voor het ordeningsproces bij lokale overheden, hoofdzakelijk bij gemeenten. Zij krijgen tot taak om zogeheten warmtekavels vast te stellen (gebieden op wijk- of buurtniveau waarbinnen een collectieve warmte... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

april t/m juli 2020BesluitenSteunmaatregel SA.39990, de Europese Commissie beëindigt procedure inzake steun van België aan Ducatt, besluit van de Commissie van 26 mei 2020Naar aanleiding van een in 2014 door een Duitse producent van zonnepanelen ingediende klacht opende de Commissie in 2016 een formele onderzoeksprocedure naar mogelijke onrechtmatige en onverenigbare staatssteun, verleend door het Vlaamse Gewest aan de Belgische glasproducent Ducatt. Tijdens dit onderzoek ging Ducatt failliet. Tegen juli 2017 waren alle economische activiteiten van Ducatt gestaak... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

april t/m juli 2020Rechtbank Overijssel (team kanton en handelsrecht) 1 juli 2020 inzake beschermingsbewind door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente Deventer, ECLI:NL:RBOVE:2020:2288Feiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 1 is in onderhavige rubriek het door de ACM op 7 december 2017 genomen besluit besproken inzake het door de gemeente Deventer (hierna: de gemeente) aanbieden van beschermingsbewinddiensten. Dit besluit werd genomen na een handhavingsverzoek van de onderneming De Financiële Dienstverlener B.V.... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen / SeminarsVerdiepingscursus Wet Markt en Overheid en EU staatssteunDatum: 5 oktober 2020Locatie: UtrechtOrganisatie: OSR Juridische OpleidingenVerdiepingscursus aangaande de voor de praktijk meest belangrijke aspecten van de vier gedragsregels binnen de Wet markt en overheid (WM&O) waarmee de mededingingswet is gewijzigd en de belangrijkste aspecten van het EU staatssteunrechtOnline Master Class – ‘State Aid Uncovered’ with Prof. Dr. Phedon NicolaidesDatum: 15-16 oktober 2020Locatie: OnlineOrganisatie: Lexxion... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) mr. W. De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus(Nederland) april t/m juli 2020 Europees HvJ EU 30 april 2020, C-627/18 Nelson Antunes da Cunha Lda t. IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas) Inzake: terugvordering staatssteun, nationale verjaringstermijn, terugvorderingsbesluit Europese Commissie, talmen van nationale overheid bij terugvordering Feiten: De rechtsvoorganger vanIFAP (een overheidsinstantie)... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS