Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 3

Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’ naar ‘aanwijzen’, of toch aanbesteden? - De nieuwe spelregels voor marktordening onder de Warmtewet 2

mr. M. de Wit en mr. dr. M.A.M. Dieperink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.2 Het voorstel voor de ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (hierna: ‘Wetsvoorstel’), dat op 22 juni jl. ter consultatie is voorgelegd3 , creëert een nieuwe marktordening en legt de verantwoordelijkheid voor het ordeningsproces bij lokale overheden, hoofdzakelijk bij gemeenten. Zij krijgen tot taak om zogeheten warmtekavels vast te stellen (gebieden op wijk- of buurtniveau waarbinnen een collectieve warmtevoorziening (hierna: ‘warmtenet’)4 wordt aangelegd). Vervolgens moeten zij een geschikte partij selecteren die binnen het kavel het warmtetransport en de warmtelevering voor haar rekening neemt (hierna: ‘het warmtebedrijf’). Inzet daarbij is dat het warmtebedrijf ‘integraal verantwoordelijk’ wordt voor de gehele warmteketen (productie, tran...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het selecteren van warmtebedrijven: huidige praktijk

1.1. Faciliteren

1.2. Concessieverlener

1.3. (Quasi-)inbesteding

1.4. Publiek-private samenwerking (‘PPS’)

2. Wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorzieningen (Warmtewet 2)

2.1. Uitgangspunten Wetsvoorstel

2.2. De ‘aanwijzingsprocedure’

3. Enkele beschouwingen

3.1. Bestuursrechtelijke inkadering

3.2. Verhouding met aanbestedingsrecht

3.3. Verhouding tot de Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke mededingingsnorm

4. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. de Wit en mr. dr. M.A.M. Dieperink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16401

Verder in 2020 nr.3

 Redactioneel

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader ...

 Het Voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening

1. Introductie – de Europese Green DealSinds haar aantreden heeft Commissie President Von der Leyen uitdrukkelijk de beleidsdoelstelling uitgesproken om van Europa het eerste klimaat-neutrale conti...

 Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van een internationaal handelsgeschil?

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet i...

 Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Deze ambitie gaat gepaard met een ruim budget van naar verwachting ...

 Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken dui...

 Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’ naar ‘aanwijzen’, of toch aanbesteden? - De nieuwe spelregels voor marktordening onder de Warmtewet 2

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.[2] Het voorstel voor de ‘Wet collectieve ...

 Europese Commissie

april t/m juli 2020BesluitenSteunmaatregel SA.39990, de Europese Commissie beëindigt procedure inzake steun van België aan Ducatt, besluit van de Commissie van 26 mei 2020Naar aanleiding van een in...

 Markt en Overheid

april t/m juli 2020Rechtbank Overijssel (team kanton en handelsrecht) 1 juli 2020 inzake beschermingsbewind door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente Deventer, ECLI:NL:RBOVE:2020 : ...