Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 3

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

april t/m juli 2020

Europees

HvJ EU 30 april 2020, C-627/18

Nelson Antunes da Cunha Lda t. IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas)

Inzake: terugvordering staatssteun, nationale verjaringstermijn, terugvorderingsbesluit Europese Commissie, talmen van nationale overheid bij terugvordering

Feiten: De rechtsvoorganger vanIFAP (een overheidsinstantie) heeft tussen 1994 en 1996 op basis van een niet-aangemelde staatssteunregeling aan Nelson Antunes da Cunha betalingen gedaan in de vorm van rentesubsidies. Het gaat in totaal om een bedrag van € 7526,90. De Europese Commissie heeft op 25 november 1999 geoordeeld dat de steunregeling met de interne markt onverenigbare staatssteun vormt en dat de op basis van die regeling verleende staatssteun...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

HvJ EU 30 april 2020, C-627/18

GvEU 13 mei 2020, T-716/17

HvJ 11 juni 2020, C-262/18 P en C-271/18 P,

België

Hof van Cassatie 7 mei 2020, c.19.0304.n/1

Nationaal

Conclusie van advocaat-generaal Drijber, 8 mei 2020, ECLI:NL:PHR:2020:466

Conclusie van advocaat-generaal Wissink, 6 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:562

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16402

Verder in 2020 nr.3

 Redactioneel

Eens per jaar verschijnt namens ons tijdschrift een themanummer. Ieder jaar weer is het kiezen van een geschikt thema een lastige opgave. Een themanummer gewijd aan het tijdelijke staatssteunkader ...

 Het Voorstel voor een Europese Klimaatwet Verordening

1. Introductie – de Europese Green DealSinds haar aantreden heeft Commissie President Von der Leyen uitdrukkelijk de beleidsdoelstelling uitgesproken om van Europa het eerste klimaat-neutrale conti...

 Het CO2-grenscorrectiemechanisme: het einde van ‘ETS-steun’ en het begin van een internationaal handelsgeschil?

In de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) de klimaatambities van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vastgelegd. De Green Deal zet i...

 Europese Green Deal: voorschot op herziening staatsteunregels en de AGVV

Regionale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van de hoge ambitie die gesteld is in de Europese Green Deal. Deze ambitie gaat gepaard met een ruim budget van naar verwachting ...

 Verruiming mogelijkheden horizontale samenwerking op duurzaamheid door ACM

Duurzaamheid staat al lange tijd hoog op de agenda bij de Nederlandse overheid. Recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord 2019[2], de Urgenda-zaak[3] en de stikstofproblematiek, maken dui...

 Het selecteren van een warmtebedrijf onder de Warmtewet 2: van ‘aanbesteden’ naar ‘aanwijzen’, of toch aanbesteden? - De nieuwe spelregels voor marktordening onder de Warmtewet 2

De markt voor het transport en de levering van warmte aan huishoudens en gebouwen gaat ingrijpend veranderen, althans als het aan de minister van EZK ligt.[2] Het voorstel voor de ‘Wet collectieve ...

 Europese Commissie

april t/m juli 2020BesluitenSteunmaatregel SA.39990, de Europese Commissie beëindigt procedure inzake steun van België aan Ducatt, besluit van de Commissie van 26 mei 2020Naar aanleiding van een in...

 Markt en Overheid

april t/m juli 2020Rechtbank Overijssel (team kanton en handelsrecht) 1 juli 2020 inzake beschermingsbewind door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) van de gemeente Deventer, ECLI:NL:RBOVE:2020 : ...