Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 4

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)3

juli t/m november 2020

Europees6

Gerecht van de EU T778/16 en T892/16,
15 juli 20204

Ierland e.a. t. Europese Commissie

Inzake: Tax ruling, at arms length-principe, Apple, fiscale autonomie, referentiestelsel, geen voordeel

Feiten: Op 30 augustus 2016 besloot de Europese Commissie dat er sprake was van ongeoorloofde staatssteun van Ierland aan Apple Sales International (‘ASI’) en Apple Operations Europe (‘AOE’). Het besluit richtte zich met name op de vraag of Ierland met twee tax rulings een ‘selectief voordeel’ aan ASI / AOE had gegeven voor zover deze in strijd met het ‘at arms length-principe’ transfer pricing mogelijk maakten tussen de verschillende dochterondernemingen van Apple. Op grond v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees[6]

Gerecht van de EU T778/16 en T892/16, 15 juli 2020[4]

HvJ EU C-817/18 P, 3 september 2020

HvJ EU C-212/19, 17 september 2020

HvJ EU C-594/18 P, 22 september 2020

België

Raad van State 30 juni 2020, nr. 247.954 in de zaak A. 221.640/VII-39.932

Raad van State 30 juni 2020, nr. 247.955 in de zaak A.224.597/VII-40.2020

Nationaal

Conclusie van advocaat-generaal Ettema, 17 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:615

Rechtbank Limburg, 1 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4735

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16444

Verder in 2020 nr.4

 Redactioneel

U heeft op dit moment alweer de laatste editie van het Tijdschrift Staatssteun voor 2020 onder ogen. Het was voor eenieder een bewogen jaar als gevolg van de Covid-19-pandemie. Ook op het gebied va...

 De Apple zaak: is ‘tax planning’ een staatssteunprobleem?

Sinds 2014 heeft de Europese Commissie (hierna: ‘de Commissie’) meerdere onderzoeken geopend naar fiscale rulings waarin diverse lidstaten zoals Ierland, Nederland, Luxemburg en België aan multinat...

 Hergebruik van overheidssoftware

In april 2020 heeft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet wil gaan inzetten op het vrijgeven en actief delen van de broncode van overheidss...

 Europese Commissie

juli t/m november 2020BesluitenSteunmaatregel SA.57116, Nederlandse liquiditeitssteun aan KLM voldoet aan voorwaarden tijdelijke kaderregeling Covid-19, besluit van 13 juli 2020Bij besluit van 13 j...

 Markt en Overheid

augustus t/m november 2020Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (afdeling civiel recht, handel) 29 september 2020 inzake verhuur oefenruimte door de gemeente Groningen, ECLI:NL:GHARL:2020:7856Feiten en pro...