Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 4

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

juli t/m november 2020

Besluiten

Steunmaatregel SA.57116, Nederlandse liquiditeitssteun aan KLM voldoet aan voorwaarden tijdelijke kaderregeling Covid-19,
besluit van 13 juli 2020

Bij besluit van 13 juli 2020 heeft de Europese Commissie liquiditeitssteun aan KLM in overeenstemming verklaard met de interne markt.

De luchtvaartsector heeft grote verliezen geleden als gevolg van de Nederlandse overheidsmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie. Om die reden hebben de Nederlandse autoriteiten op 26 juni 2020 een steunmaatregel aangemeld bij de Commissie onder de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak1 (hierna: de ‘Tijdelijke kaderregeling’). De Nederlandse autoriteiten stellen zich op het standpunt dat een goed functionerend luchtvervoersnetwerk van groot belang is voor de economie van het land als geheel, dat exportgericht is. De Nederlandse autoriteiten zijn met n...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten

Steunmaatregel SA.57116, Nederlandse liquiditeitssteun aan KLM voldoet aan voorwaarden tijdelijke kaderregeling Covid-19, besluit van 13 juli 2020

Steunmaatregel SA.53630, Commissie opent onderzoek naar exploitatierecht voor virtuele weddenschappen van Ladbrokes in België, besluit van 2 september 2020

SA.54915 (2019/N), België, Capaciteitsremuneratiemechanisme, Besluit van de Commissie van 21 september 2020

Staatssteun SA.57495 (2020 / N), Italië, Breedbandvouchers voor bepaalde categorieën gezinnen

Staatssteun SA.52489 (2018 / FC), Denemarken en staatssteun SA.52658 (2018 / FC), Zweden 

Beleid

Maatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis

Commissie verlengt EU-staatsteunregels en stelt gerichte aanpassingen vast om gevolgen van de COVID-19-uitbraak te verzachten

Verlenging van bestaande staatssteunregels

Gerichte aanpassingen van de regels met het oog op de COVID-19-uitbraak

DAEB-de-minimisverordening

Openbare raadplegingen

Verlenging DAEB de-minimisverordening en een tijdgeboden afwijking voor ondernemingen in moeilijkheden om rekening te houden met de impact van de COVID-19-pandemie

Voorstel tot herziening van de richtsnoeren regionale steunmaatregelen

Evaluatie van staatssteunregels voor de uitrol van breedbandinfrastructuur

Verzoek om inlichtingen: Beschikbaarheid van kortlopende exportkredietverzekering voor uitvoer naar alle landen in de Bijlage bij de Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering

Diversen

Commissie publiceert het verslag over het mededingingsbeleid 2019

Commissie stelt herziene richtsnoeren voor staatssteun voor emissiehandel vast

Gerecht verklaart Commissie besluit in Apple-zaak nietig. Commissie stelt hogere voorziening in bij het Hof van Justitie

Aanbeveling Commissie betreffende het ontbreken van banden met non-coöperatieve jurisdicties als conditionaliteit voor financiële steun van de staat aan ondernemingen in de Unie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16445

Verder in 2020 nr.4

 Redactioneel

U heeft op dit moment alweer de laatste editie van het Tijdschrift Staatssteun voor 2020 onder ogen. Het was voor eenieder een bewogen jaar als gevolg van de Covid-19-pandemie. Ook op het gebied va...

 De Apple zaak: is ‘tax planning’ een staatssteunprobleem?

Sinds 2014 heeft de Europese Commissie (hierna: ‘de Commissie’) meerdere onderzoeken geopend naar fiscale rulings waarin diverse lidstaten zoals Ierland, Nederland, Luxemburg en België aan multinat...

 Hergebruik van overheidssoftware

In april 2020 heeft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet wil gaan inzetten op het vrijgeven en actief delen van de broncode van overheidss...

 Europese Commissie

juli t/m november 2020BesluitenSteunmaatregel SA.57116, Nederlandse liquiditeitssteun aan KLM voldoet aan voorwaarden tijdelijke kaderregeling Covid-19, besluit van 13 juli 2020Bij besluit van 13 j...

 Markt en Overheid

augustus t/m november 2020Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (afdeling civiel recht, handel) 29 september 2020 inzake verhuur oefenruimte door de gemeente Groningen, ECLI:NL:GHARL:2020:7856Feiten en pro...